Marot

Marot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מָרֹות
Betyder: bitterhet
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.743719, 34.694008

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Mika 1:12

Bilder från Flickr