Nedre och Övre Bet-Horon

Nedre och Övre Bet-Horon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְּבוּל בֵּית־חֹורֹן
Betyder: gränsen till hus av ihålighet
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.878925, 35.123566

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 7:24

Bilder från Flickr