Levo-Hamat

Levo-Hamat

Typ: Stad
Hebreiskt namn: לְבֹא חֲמָֽת
Betyder: att komma till försvar
Namn idag:
Nämns i GT: 12 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 35.136204, 36.749489
höjd över havet: 293m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Referenser (12)

Nämns totalt 12 ggr i Bibeln:
4 Mos 13:21, 34:8
Jos 13:5
Dom 3:3
1 Kung 8:65
2 Kung 14:25
1 Krön 13:5
2 Krön 7:8
Hes 47:15, 47:20, 48:1
Amos 6:14

Identifiering

10 av 10 – helt bekräftad, arkeologiska fynd och traditionen styrker identifikationen av denna plats.

Bilder från Flickr