Levaot

Levaot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: לְבָאֹות
Betyder: vittne
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.391668, 34.940502

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:32

Bilder från Flickr