Kirjat Husot

Kirjat Husot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קִרְיַת חֻצֹֽות
Betyder: gators stad
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.765032, 35.718567

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

4 Mos 22:39

Bilder från Flickr