Kirjatajim2

Kirjatajim2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קִרְיָתַיִם
Betyder: två städer
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.125828, 35.165001

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 6:76

Bilder från Flickr