Kenat

Kenat

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קְנָת
Betyder: egendom
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.756920, 36.616402

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

4 Mos 32:42
1 Krön 2:23

Bilder från Flickr