Kedesh 3

Kedesh 3

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קֶדֶשׁ
Betyder: helig plats
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.559059, 35.246204

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 6:72

Bilder från Flickr