Kedesh 1

Kedesh 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קֶדֶשׁ
Betyder: helig plats
Namn idag:
Nämns i GT: 9 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.112984, 35.533611

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 9 ggr i Bibeln:

Jos 12:22, 19:37, 20:7, 21:32
Dom 4:9, 4:10, 4:11
2 Kung 15:29
1 Krön 6:76

Bilder från Flickr