Jafo, Joppe

Jafo, Joppe

Typ: Stad
Grundtextens namn: יָפֹֽו
Betyder: vacker
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 10 ggr
Position: 32.053520, 34.750427

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 14 ggr i Bibeln:

Jos 19:46
2 Krön 2:16
Esra 3:7
Jona 1:3
Apg 9:36, 9:38, 9:42, 9:43, 10:5, 10:8, 10:23, 10:32, 11:5, 11:13

Bilder från Flickr