Jokmeam 2

Jokmeam 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יָקְמְעָם
Betyder: samlad av folket
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.833332, 35.299999

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 6:68

Bilder från Flickr