Jeruels öken

Jeruels öken

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יְרוּאֵֽל
Betyder: lärd av Gud
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.572903, 35.406345

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

2 Krön 20:16

Bilder från Flickr