Jevus

Jevus

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יְבוּס
Betyder: trösknings plats
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.772015, 35.235363

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Jos 15:8, 18:28
Dom 19:10, 19:11
1 Krön 11:4, 11:5

Bilder från Flickr