Jarmut

Jarmut

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יַרְמוּת
Betyder: höjder
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.708389, 34.975002

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Jos 10:3, 10:5, 10:23, 12:11, 15:35
Neh 11:29

Bilder från Flickr