Jahas 2

Jahas 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יָהְצָה
Betyder: nedtrampade
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.501003, 35.920631

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Krön 6:78
Jer 48:21

Bilder från Flickr