Jahas 1

Jahas 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יָהְצָה
Betyder: nedtrampade
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.501003, 35.920631

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

4 Mos 21:23
5 Mos 2:32
Jos 13:18, 21:36
Dom 11:20
Jes 15:4
Jer 48:34

Bilder från Flickr