Javesh

Javesh

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יָבֵישׁ
Betyder: torr
Namn idag:
Nämns i GT: 8 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.379822, 35.611588

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 8 ggr i Bibeln:

1 Sam 11:1, 11:3, 11:5, 11:9, 11:10, 31:12, 31:13
1 Krön 10:12

Bilder från Flickr