Ijon

Ijon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עִיֹּון
Betyder: en ruin
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.328045, 35.611874

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

1 Kung 15:20
2 Kung 15:29
2 Krön 16:4

Bilder från Flickr