Jivleam

Jivleam

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יִבְלְעָם
Betyder: sluka människorna
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.450001, 35.283298

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 17:11
Dom 1:27
2 Kung 9:27, 15:10

Bilder från Flickr