Holon 2

Holon 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֹלֹן
Betyder: sandig
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.501003, 35.920631

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jer 48:21

Bilder från Flickr