Hetlon

Hetlon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֶתְלֹן
Betyder: gömställe
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 34.737991, 36.340919

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Hes 47:15, 48:1

Bilder från Flickr