Hebron

Hebron

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֶבְרֹון
Betyder: gemenskap
Namn idag: Chevron
Nämns i GT: 56 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.523993, 35.103455
höjd över havet: 895m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats Rapportera ett problem

Referenser (56)

Nämns totalt 56 ggr i Bibeln:
1 Mos 13:18, 23:2, 23:19, 35:27
4 Mos 13:22
Jos 10:3, 10:5, 10:23, 10:36, 10:39, 11:21, 12:10, 14:13, 14:14, 14:15, 15:13, 15:54, 20:7, 21:11, 21:13
Dom 1:10, 1:20, 16:3
1 Sam 30:31
2 Sam 2:1, 2:3, 2:11, 2:32, 3:2, 3:5, 3:19, 3:20, 3:22, 3:27, 3:32, 4:1, 4:8, 4:12, 5:1, 5:3, 5:5, 5:13, 15:7, 15:9, 15:10
1 Kung 2:11
1 Krön 3:1, 3:4, 6:55, 6:57, 11:1, 11:3, 12:23, 12:38, 29:27
2 Krön 11:10

Identifiering

10 av 10 – helt bekräftad, arkeologiska fynd och traditionen styrker identifikationen av denna plats.

Bilder från Flickr