Haserot

Haserot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֲצֵרֹֽות
Betyder: bosättning
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 28.916668, 34.500000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

4 Mos 11:35, 12:16, 33:17, 33:18
5 Mos 1:1

Bilder från Flickr