Haser

Haser

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חָצֵר הַתִּיכֹון
Betyder: mellersta inhägnaden
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 35.136204, 36.749489

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Hes 47:16

Bilder från Flickr