Haseson Tamar

Haseson Tamar

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חַֽצְצֹן תָּמָֽר
Betyder: delande dadelpalm
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.453268, 35.391083

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Mos 14:7
2 Krön 20:2

Bilder från Flickr