Hamona

Hamona

Typ: Stad
Hebreiskt namn: הֲמֹונָה
Betyder: skaror
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.496845, 35.782841

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Hes 39:16

Bilder från Flickr