Sidon 1

Sidon 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: צִידֹון
Betyder: jagande
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.563168, 35.366344

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 11:8

Bilder från Flickr