Golgota

Golgota

Typ: Kulle
Grekiskt namn: Κρανίου Τόπος
Betyder: skalles plats
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 3 ggr
Position: 31.778399, 35.229679

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Matt 27:33
Mark 15:22
Joh 19:17

Bilder från Flickr