Golgota

Golgota

Typ: Kulle
Grekiskt namn: Κρανίου Τόπος
Betyder: skalles plats
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 3 ggr
Position: 31.778399, 35.229679
höjd över havet: 717m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats Rapportera ett problem

Referenser (3)

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:
Matt 27:33
Mark 15:22
Joh 19:17

Identifiering

7 av 10. Platsen är inte identifierad, men finns i detta område

Bilder från Flickr