Givon 2

Givon 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גִבְעֹון
Betyder: stad på kulle
Namn idag: El-Jib (Arab village)
Nämns i GT: 36 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.847584, 35.183411
höjd över havet: 728m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats Rapportera ett problem

Referenser (36)

Nämns totalt 36 ggr i Bibeln:
Jos 9:3, 9:17, 10:1, 10:2, 10:4, 10:5, 10:6, 10:10, 10:12, 10:41, 11:19, 18:25, 21:17
2 Sam 2:12, 2:13, 2:16, 2:24, 3:30, 20:8
1 Kung 3:4, 3:5, 9:2
1 Krön 6:60, 8:29, 9:35, 12:4, 14:16, 16:39, 21:29
2 Krön 1:3, 1:13
Neh 3:7, 7:25
Jer 28:1, 41:12, 41:16

Identifiering

10 av 10 – helt bekräftad, arkeologiska fynd och traditionen styrker identifikationen av denna plats.

Bilder från Flickr