Giva 2

Giva 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גִּבְעַת
Betyder: kulle
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.433332, 35.133331

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:57
2 Krön 13:2

Bilder från Flickr