Gibbeton

Gibbeton

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גִבְּתֹון
Betyder: förskansning
Namn idag: Qibya
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.976624, 35.004894

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

Jos 19:44, 21:23
1 Kung 15:27, 16:15, 16:17

Bilder från Flickr