Geshur

Geshur

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְּשׁוּר
Betyder: stolt betraktare
Namn idag: Leja
Nämns i GT: 9 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.000000, 36.416672

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 9 ggr i Bibeln:

Jos 13:13
2 Sam 3:3, 13:37, 13:38, 14:23, 14:32, 15:8
1 Krön 2:23, 3:2

Bilder från Flickr