Gerut Kimham

Gerut Kimham

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גֵרוּת כמוהם
Betyder: boplats av deras längtan
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.705360, 35.210266

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jer 41:17

Bilder från Flickr