Gerut Kimham

Gerut Kimham

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גֵרוּת כמוהם
Betyder: boplats av deras längtan
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.705360, 35.210266
höjd över havet: 708m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats Rapportera ett problem

Referenser (1)

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:
Jer 41:17

Identifiering

5 av 10. Platsen är inte exakt identifierad, kan finnas i detta område.

Bilder från Flickr