Gerar

En stad i västra Negev där Abraham lurade Abilemech att Sara var hans syster.

Gerar

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְרָרָה
Betyder: en plats med logi
Namn idag:
Nämns i GT: 9 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.390572, 34.600754

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 9 ggr i Bibeln:

1 Mos 10:19, 20:1, 20:2, 26:1, 26:6, 26:20, 26:26
2 Krön 14:13, 14:14

Bilder från Flickr