Gedor 2

Gedor 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְדֹֽור
Betyder: mur
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.823338, 34.777779

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 4:39

Bilder från Flickr