Gederot

Gederot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְדֵרֹות
Betyder: murar
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.823338, 34.777779

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:41
2 Krön 28:18

Bilder från Flickr