Gedera

Gedera

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְּדֵרָה
Betyder: mur
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.823338, 34.777779

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Jos 15:36
1 Krön 4:23, 12:4

Bilder från Flickr