Gallim

Gallim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גַּלִּֽים
Betyder: källor
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.816668, 35.250000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Sam 25:44
Jes 10:30

Bilder från Flickr