Galatien

Galatien

Typ: Region
Grekiskt namn: Γαλατία
Betyder: galaters land
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 6 ggr
Position: 37.781570, 32.884827

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Apg 16:6, 18:23
1 Kor 16:1
Gal 1:2
2 Tim 4:10
1 Pet 1:1

Bilder från Flickr