Gaash, Nachale Gaash

Gaash, Nachale Gaash

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גָּֽעַשׁ
Betyder: jordbävning
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.121471, 35.150391

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 24:30
Dom 2:9
2 Sam 23:30
1 Krön 11:32

Bilder från Flickr