Etam 4

Etam 4

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֵיטָֽם
Betyder: vilda djurs lya
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.467510, 32.282768

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

2 Mos 13:20
4 Mos 33:6, 33:7, 33:8

Bilder från Flickr