Efron

Efron

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עפרון
Betyder: kalv-lik
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.953791, 35.299137

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

2 Krön 13:19

Bilder från Flickr