En-Dor

En-Dor

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֵין דֹּֽור
Betyder: källa av generation
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.625702, 35.385666

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Jos 17:11
1 Sam 28:7
Ps 83:10

Bilder från Flickr