Elot

Elot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אֵלֹות
Betyder: dunge av träd
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 29.528502, 35.005733

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

1 Kung 9:26
2 Krön 8:17, 26:2

Bilder från Flickr