Divon Gad

Divon Gad

Typ: Stad
Hebreiskt namn: דִּיבֹן גָּד
Betyder: slösande trupp
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.501507, 35.775753

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

4 Mos 33:45, 33:46

Bilder från Flickr