Divon

Divon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: דִּיבֹון
Betyder: slösande
Namn idag:
Nämns i GT: 9 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.501505, 35.777145

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 9 ggr i Bibeln:

4 Mos 21:30, 32:3, 32:34
Jos 13:9, 13:17
Jes 15:2, 15:9
Jer 48:18, 48:22

Bilder från Flickr