Korint

Korint

Typ: Stad
Grekiskt namn: Κόρινθος
Betyder: tillfredställd
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 6 ggr
Position: 37.905956, 22.877882

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Apg 18:1, 19:1
1 Kor 1:2
2 Kor 1:1, 1:23
2 Tim 4:20

Bilder från Kärnbibeln

Bilder från Flickr