Keruv

Keruv

Typ: Stad
Hebreiskt namn: כְּרוּב
Betyder: välsignelse
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.536503, 44.420883

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Esra 2:59
Neh 7:61

Bilder från Flickr