Bosra 1

Bosra 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בָּצְרָה
Betyder: fårfålla
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.734692, 35.606251

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

1 Mos 36:33
1 Krön 1:44
Jes 34:6, 63:1
Jer 49:13, 49:22
Amos 1:12

Bilder från Flickr