Bet Togarma

Bet Togarma

Typ: Region
Hebreiskt namn: בֵּית תֹּוגַרְמָה
Betyder: du skall knäcka hennes hus
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 40.065540, 45.036327

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Hes 27:14, 38:6

Bilder från Flickr